Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

sigla iarna

Beneficiari

 

Corespondenta Curtea de Conturi

 
 

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI 

- SECTIA DE CONTROL FINANCIAR ULTERIOR

CAMERA DE CONTURI JUDETUL MURES 

- COLEGIUL JURISDICTIONAL 

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI 

- SECTIA DE CONTROL FINANCIAR ULTERIOR


Adresa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 


CERTIFICAT TRIBUNALUL BUCURESTI


CADRUL LEGAL care reglemetează obligaţia de plată a cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj

siglacsc

CONCLUZII:

1. Condiţia legală de îndeplinit pentru plata cotei de 0,5% către CSC este aceea de a se realiza o investiţie – lucrări de construcţie sau similare definite de CAEN în secţiunea F şi CPSA, investiţie realizată în baza unei autorizaţii de construire care are ca piesă scrisă obligatorie Devizul General.


2. Obţinerea autorizaţiei de construire este condiţionată de depunerea documentaţiei tehnice prevăzute de Legea 50/1991, conţinând obligatoriu devizul general întocmit conform prevederilor legale specifice în vigoare, respectiv H.G. nr. 907/2016, care prevede în Anexa 7, Metodologia privind elaborarea devizului general, Cap. 5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor


3. Obligaţia de achitare a cotei de 0,5% instituite de legea 215/1997 e necondiţionată de calitatea de membru la CSC a constructorului executant al lucrărilor. Punctul de vedere oficial al Curţii de Conturi a României pe această temă confirmă interpretarea noastra nerestrictivă şi este disponibil pe pagina de web a organizaţiei – www.casoc.ro, la secţiunea „beneficiari”.


4. Exceptările / scutirile de la obligaţia de plată a acestei contribuţii sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.


5. Cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanţarea din fonduri europene în cadrul proiectelor finanţate prin Instrumente Structurale - Programele Operaţionale, pe marea majoritate a axelor prioritare (AP), respectiv a domeniilor majore de intervenţie (DMI).


Plata cotei de 0,5% calculată la valoarea lucrărilor de construcții montaj realizate (fără TVA) se va efectua în contul Casei Sociale a Constructorilor RO46 RZBR  0000 0600 0333 4134 deschis la Raiffeisen Bank  SMB, Cod fiscal 11054090.Conturi bancare CSC

RAIFFEISEN BANK SMB:

RO 46 RZBR 00000 6000 3334134

CITIBANK ROMANIA BUCURESTI

RO 17 CITI 000000 0825065008

BRD - Sucursala Academiei:

RO53BRDE410SV19755714100ROL

ELIGIBILITATECOTA05

Linkuri utile

obiectewww.cmc.org.ro - Casa de Meserii a Constructorilor

www.fed-psc.ro - Federatia patronatelor societatilor din constructii

www.psc.ro - Patronatul Societatilor din Constructii

www.pptt.ro - Patronatul producatorilor de tamplarie termoizolanta din Romania

www.uniunearestauratorilor.org - Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice

www.fgs.ro - Federatia Generala a Sindicatelor Familia

www.paritarian-funds-construction.eu - Paritarian Social Funds in the Construction Industry

 

Avem 61 vizitatori și nici un membru online