Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

linie

Beneficiari

Centralizator calcul si regularizare cota 0.5%

docx.docx | xlsx .XLSX | Pdf icon.Pdf |


siglacsc

PLATA COTEI DE 0,5% SE FACE IN CONTUL:

LIBRA BANK: RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001

 


Corespondenta Curtea de Conturi

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI  - Sectia de control financiar ulterior

CAMERA DE CONTURI JUDETUL MURES  - Colegiul Jurisdictional

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI  - Sectia de control financiar ulterior


Adresa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

CERTIFICAT TRIBUNALUL BUCURESTI 


CADRUL LEGAL care reglemetează platA cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj

siglacsc

CONCLUZII:

1. Condiţia legală de îndeplinit pentru plata cotei de 0,5% către CSC este aceea de a se realiza o investiţie – lucrări de construcţie sau similare definite de CAEN în secţiunea F şi CPSA, investiţie realizată în baza unei autorizaţii de construire care are ca piesă scrisă obligatorie Devizul General.


2. Obţinerea autorizaţiei de construire este condiţionată de depunerea documentaţiei tehnice prevăzute de Legea 50/1991, conţinând obligatoriu devizul general întocmit conform prevederilor legale specifice în vigoare, respectiv H.G. nr. 907/2016, care prevede în Anexa 7, Metodologia privind elaborarea devizului general, Cap. 5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor


3. Obligaţia de achitare a cotei de 0,5% instituite de legea 215/1997 e necondiţionată de calitatea de membru la CSC a constructorului executant al lucrărilor. Punctul de vedere oficial al Curţii de Conturi a României pe această temă confirmă interpretarea noastra nerestrictivă şi este disponibil pe pagina de web a organizaţiei – www.casoc.ro, la secţiunea „beneficiari”.


4. Exceptările / scutirile de la obligaţia de plată a acestei contribuţii sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.


5. Cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanţarea din fonduri europene în cadrul proiectelor finanţate prin Instrumente Structurale - Programele Operaţionale, pe marea majoritate a axelor prioritare (AP), respectiv a domeniilor majore de intervenţie (DMI).


Plata cotei de 0,5% calculată la valoarea lucrărilor de construcții montaj realizate (fără TVA) se va efectua în contul Casei Sociale a Constructorilor

LIBRA BANK: RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001

Cod fiscal 11054090.

Linkuri utile

www.cmc.org.ro

www.cmc.org.ro

Casa de Meserii a Constructorilor
www.federatiaconstructorilor.ro

www.federatiaconstructorilor.ro

Federatia patronatelor societatilor din constructii
www.fgs.ro

www.fgs.ro

Federatia Generala a Sindicatelor Familia
www.psc.ro

www.psc.ro

Patronatul Societatilor din Constructii
www.pptt.ro

www.pptt.ro

Patronatul producatorilor de tamplarie termoizolanta din Romania
www.uniunearestauratorilor.org

www.uniunearestauratorilor.org

Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice
www.paritarian-funds-construction.eu

www.paritarian-funds-construction.eu

Paritarian Social Funds in the Construction Industry

Avem 269 vizitatori și nici un membru online