stiri

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat perioada în care firmele românești din industria alimentară, construcții, materiale de construcții și alte sectoare vor putea să se înscrie pentru noi granturi IMM de câte 50.000-500.000 E

Noua Măsură 4.1.1-POC Bis este reglementată prin Ordonanța de urgență 113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

OUG 113/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022, Partea I.

Pe scurt, se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:

  • a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
  • b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

cititi articolul aici

Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanților 
Casei Sociale a Constructorilor
 
Consiliul de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), având în vedere:
1. Situația epidemiologică la nivel național, care indică în continuare un risc ridicat de infectare cu COVID-19;
2. Imperativul protecției dreptului la viață și obligațiile ce revin conducerii CSC în a dispune măsurile ce se impun în acest scop, inclusiv prin organizarea ședințelor AGR cu participarea și de la distanță a reprezentanților membrilor CSC;
3. Oportunitățile oferite de aplicațiile specializate care fac posibile organizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a unor ședințe cu participare mai largă, inclusiv cu posibilitatea exercitării dreptului de vot;
4. Necesitatea asigurării funcționalității organizatorice a CSC;
 
În baza Legii nr. 215/1997, a art. 12, 13, 14, 15 din Statutul CSC și a Hotărârii nr. 255/12.07.2022 a Consiliului de Administrație al CSC, se convoacă:
 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanților (AGER)
Casei Sociale a Constructorilor
 
în ziua de Marți, 9 august 2022, orele 11:00, locul organizării ședinței cu participarea fizică sau online, repectiv de la distanță a reprezentanților membrilor CSC fiind sediul CSC situat în București, Str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1.
 
Ordine de zi:
 
1. Aprobarea modificării Statutului CSC, precum și mandatarea Președintelui CSC de aducere la îndeplinire a deciziei AGER prin efectuarea tuturor formalităților și demersurilor necesare în acest scop.
 
În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării AGER, aceasta se reconvoacă Marți, 9 August 2022, orele 12:00, în același loc.
 
La ședința AGER vor participa cu drept de vot doar membrii CSC care au participat la activitatea organizației cu depuneri de fonduri în anul 2021, conform art. 15.1 - 15.3 din Statut și protocolului de vot semnat de partenerii sociali. 
În conformitate cu prevederile art. 15.2. din Statutul Casei Sociale a Constructorilor, dreptul de vot poate fi delegat numai reprezentanților aceluiași partener social, în baza unei procuri semnate, depuse în original la secretariatul AGER. 
Pentru a se asigura posibilitatea și certitudinea valorificării opțiunilor de vot pentru toți membrii CSC, membrii CSC au posibilitatea transmiterii voturilor prin corespondență conform art. 12.5 din Statut.
Modul de organizare și desfășurare a ședinței AGER cu participarea de la distanță a membrilor CSC care optează pentru prezența online este descris prin Regulamentul AGR, aprobat de AGOR din data de 24.04.2020, regulament care se va pune la dispoziția membrilor prin afișarea pe site-ul CSC, www.casoc.ro. 
Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Casei Sociale a Constructorilor din București, str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1 și pe site-ul www.casoc.ro, cu parola de acces a fiecărui membru.
Confirmarea participării se poate face și prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Împuternicirile de participare de la distanță se transmit la sediul CSC în original (prin poștă, curier) sau scanat de pe adresele de e-mail certificate  de membrii CSC.
Împuternicirile de participare fizică la ședință se depun în original la sediul CSC, dar și la Secretariatul Adunării începând cu orele 10:00, oră de la care se face înregistrarea participanților
 
Președintele Consiliului de Administrație,
Gheorghe Bălăceanu
 

Materialele de sedinta pot fi vizualizate aici, este necesara autentificarea

Va rugam sa ne contactati pentru detalii.

 

 

 

01 Iunie 2022!

1 Iunie 2022 fb CSC 1

Conferința internațională despre inovarea în construcții

Ediția a II-a:

Drumul către transformarea digitală

12-13 MAI 2022

Pullman București
World Trade Center

https://www.innoconstruct.ro/

anunt

Paste fericit

Sărbătorile să vă aducă sănătate și liniște sufletească.

Paște Fericit!

Adunarea Generala Ordinara a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților (AGOR) a Casei Sociale a Constructorilor a avut loc
 
în ziua de Marți, 19 aprilie 2022, orele 11:00, locul organizării ședinței cu participarea fizică sau online, respectiv de la distanță a reprezentanților membrilor CSC fiind la sala de conferințe a Hotelului Ibis Styles Bucharest Erbas, situat în București, pe Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 27, sector 1.

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Reprezentanților 
Casei Sociale a Constructorilor
 
Consiliul de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), având în vedere:
1. Situația epidemiologică la nivel național, care indică în continuare un risc ridicat de infectare cu COVID-19;
2. Imperativul protecției dreptului la viață și obligațiile ce revin conducerii administrative și executive a CSC în a dispune măsurile ce se impun în acest scop, inclusiv prin organizarea ședințelor AGR cu participarea și de la distanță a reprezentanților membrilor CSC;
3. Oportunitățile oferite de aplicațiile specializate care fac posibile organizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a unor ședințe cu participare mai largă, inclusiv cu posibilitatea exercitării dreptului de vot;
4. Necesitatea asigurării funcționalității organizatorice a CSC;
A 5-a ediție a evenimentului ConstructFEST 2022

A 5-a ediție a evenimentului ConstructFEST 2022

În perioada 4-8 aprilie 2022 are loc cea de a 5-a ediție a evenimentului ConstructFEST 2022, eveniment referință din domeniul construcțiilor organizat de Universitatea Tehnică de Construcții București.

footer logo
BUILDERS 'SOCIAL HOUSE
 
Adress: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Phone:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Bank accounts:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certification according to the conditions of the ISO 9001 standard:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
observer member of
European Association of Paritarian Institutions - AEIP

FOLOW US ON SOCIAL MEDIA

 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
NEWSLETTER SUBSCRIBE
Stay up to date with the latest news in the field