stiri

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Consiliul de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), în baza Legii nr. 215/1997, a art. 12, 13, 14, 15 din Statutul CSC și a Hotărârilor nr. 262/24.02.2023 și 263 /28.02.2023 ale Consiliului de Administrație al CSC, convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților (AGOR)
Casei Sociale a Constructorilor

în ziua de Vineri, 17 martie 2023, orele 11:00, locul organizării ședinței cu participarea fizică sau online, repectiv de la distanță a reprezentanților membrilor CSC fiind sediul CSC situat în București, Str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1.

Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului CA privind activitatea sa și execuția bugetară în 2022, după ascultarea Raportului Comisiei de Cenzori;
2. Aprobarea bilanțului contabil aferent exercițiului financiar 2022;
3. Aprobarea reportării pentru anul 2023 a disponibilului de protecție sociala cu aceeași destinație (299.816.221 lei);
4. Aprobarea repartizării excedentului activității anului 2022, în sumă de 2.004.604 lei, cu destinația „Alte rezerve”;
5. Aprobarea repartizării excedentului nerepartizat din anii precedenți (în sumă de 3.525.952,87 lei) cu destinația „Alte rezerve”;
6. Aprobarea utilizării sumei de 7.345.396, aferentă intrărilor din anul 2014 din cota de 0,5% cu executanți neidentificați, în vederea repartizării conform art. 10.4 din Statutul CSC;
7. Aprobarea repartizării sumei de 10.701.439 lei din cota de 0,5% nerepartizată, evidențiată pentru o perioadă retroactivă mai mare de 5 ani, membrilor CSC cu viramente din sursa 1,5% în anul 2022, în corelație procentuală cu contribuțiile acestora în anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 10.4 din Statutul CSC;
8. Aprobarea descărcării de gestiune pentru membrii CA în legătură cu activitatea acestora și execuția bugetară în anul 2022;
9. Analizarea și aprobarea, după prezentarea propunerilor CA, a Programului de protecție socială 2023, a Programului de intrări de fonduri și a BVC de administrare a CSC pentru 2023;
10. Aprobarea actualizării indemnizațiilor acordate administratorilor și cenzorilor CSC astfel:
- Cenzori - o indemnizație în sumă de 3.500 lei net, lunar;
- Administratori - o indemnizație în sumă de 4.500 lei net, lunar;
- Administratorii CSC care sunt aleși în funcția de Președinte și Vicepreședinte CSC - o indemnizație în sumă de 6.000 lei net lunar, respectiv de 5.500 lei net, lunar.

11. Aprobarea achiziției unui imobil, compus din teren și clădiri, cu destinația de sediu CSC, în limita sumei de 11.900.000 lei (TVA inclus) și aprobarea alocării unei sume de 1.250.000 lei pentru expertize, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, autorizație de construire etc., ce vor fi realizate în legatură cu imobilul respectiv, în vederea stabilirii modului de renovare, consolidare, amenajare, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze/continue toate demersurile necesare achiziționării imobilului respectiv.
Aprobările acordate la acest punct vor fi valabile până la data următoarei ședințe AGOR în care se va discuta acest subiect, dar nu mai târziu de data AGOR în care se va supune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al CSC pe anul 2024.

12. Alegerea comisiei de cenzori a CSC și a cenzorilor supleanți.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării AGOR, aceasta se reconvoacă Vineri, 17 martie 2023, orele 12:00, în același loc.

La ședința AGOR vor participa cu drept de vot doar membrii CSC care au participat la activitatea organizației cu depuneri de fonduri în anul 2022, conform art. 15.1 - 15.3 din Statut și protocolului de vot semnat de partenerii sociali.

În conformitate cu prevederile art. 15.4. din Statutul Casei Sociale a Constructorilor, dreptul de vot poate fi delegat numai reprezentanților aceluiași partener social, în baza unei procuri semnate, depuse în original la secretariatul AGOR.

Pentru a se asigura posibilitatea și certitudinea valorificării opțiunilor de vot pentru toți membrii CSC, membrii CSC au posibilitatea transmiterii voturilor prin corespondență conform art. 12.5 din Statut.

Modul de organizare și desfășurare a ședinței AGOR cu participarea de la distanță a membrilor CSC care optează pentru prezența online este descris prin Regulamentul AGR, aprobat de AGOR din data de 07.04.2021, regulament care se va pune la dispoziția membrilor prin afișarea pe site-ul CSC www.casoc.ro.

Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Casei Sociale a Constructorilor din București, str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1 și pe site-ul www.casoc.ro, cu parola de acces a fiecărui membru.

Persoanele care doresc să își depună candidatura la funcția de cenzor al CSC pot trimite o declarație de intenție însoțită de CV prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până cel mai târziu la data de 10.03.2023, urmând a fi postate pe site-ul www.casoc.ro, cel mai târziu la data de 13.03.2023, ora 11.00.

Confirmarea participării se poate face și prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Împuternicirile de participare de la distanță se transmit la sediul CSC în original (prin poștă, curier) sau scanat de pe adresele de e-mail certificate de membrii CSC.

Împuternicirile de participare fizică la ședință se depun în original la sediul CSC, dar și la Secretariatul Adunării începând cu orele 10:00, oră de la care se face înregistrarea participanților

 

Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Bălăceanu

 

 
 document   Convocator AGOR 2023
 

Materialele de sedinta pot fi vizualizate aici, este necesara autentificarea

Va rugam sa ne contactati pentru detalii.

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială
URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu