stiri

Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Reprezentanților  Casei Sociale a Constructorilor

Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanților 
Casei Sociale a Constructorilor
 
Consiliul de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), având în vedere:
1. Situația epidemiologică la nivel național, care indică în continuare un risc ridicat de infectare cu COVID-19;
2. Imperativul protecției dreptului la viață și obligațiile ce revin conducerii CSC în a dispune măsurile ce se impun în acest scop, inclusiv prin organizarea ședințelor AGR cu participarea și de la distanță a reprezentanților membrilor CSC;
3. Oportunitățile oferite de aplicațiile specializate care fac posibile organizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a unor ședințe cu participare mai largă, inclusiv cu posibilitatea exercitării dreptului de vot;
4. Necesitatea asigurării funcționalității organizatorice a CSC;
 
În baza Legii nr. 215/1997, a art. 12, 13, 14, 15 din Statutul CSC și a Hotărârii nr. 255/12.07.2022 a Consiliului de Administrație al CSC, se convoacă:
 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanților (AGER)
Casei Sociale a Constructorilor
 
în ziua de Marți, 9 august 2022, orele 11:00, locul organizării ședinței cu participarea fizică sau online, repectiv de la distanță a reprezentanților membrilor CSC fiind sediul CSC situat în București, Str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1.
 
Ordine de zi:
 
1. Aprobarea modificării Statutului CSC, precum și mandatarea Președintelui CSC de aducere la îndeplinire a deciziei AGER prin efectuarea tuturor formalităților și demersurilor necesare în acest scop.
 
În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării AGER, aceasta se reconvoacă Marți, 9 August 2022, orele 12:00, în același loc.
 
La ședința AGER vor participa cu drept de vot doar membrii CSC care au participat la activitatea organizației cu depuneri de fonduri în anul 2021, conform art. 15.1 - 15.3 din Statut și protocolului de vot semnat de partenerii sociali. 
În conformitate cu prevederile art. 15.2. din Statutul Casei Sociale a Constructorilor, dreptul de vot poate fi delegat numai reprezentanților aceluiași partener social, în baza unei procuri semnate, depuse în original la secretariatul AGER. 
Pentru a se asigura posibilitatea și certitudinea valorificării opțiunilor de vot pentru toți membrii CSC, membrii CSC au posibilitatea transmiterii voturilor prin corespondență conform art. 12.5 din Statut.
Modul de organizare și desfășurare a ședinței AGER cu participarea de la distanță a membrilor CSC care optează pentru prezența online este descris prin Regulamentul AGR, aprobat de AGOR din data de 24.04.2020, regulament care se va pune la dispoziția membrilor prin afișarea pe site-ul CSC, www.casoc.ro. 
Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Casei Sociale a Constructorilor din București, str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1 și pe site-ul www.casoc.ro, cu parola de acces a fiecărui membru.
Împuternicirile de participare de la distanță se transmit la sediul CSC în original (prin poștă, curier) sau scanat de pe adresele de e-mail certificate  de membrii CSC.
Împuternicirile de participare fizică la ședință se depun în original la sediul CSC, dar și la Secretariatul Adunării începând cu orele 10:00, oră de la care se face înregistrarea participanților
 
Președintele Consiliului de Administrație,
Gheorghe Bălăceanu
 

Materialele de sedinta pot fi vizualizate aici, este necesara autentificarea

Va rugam sa ne contactati pentru detalii.

 

 

 

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială
URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu