stiri

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Reprezentanților  Casei Sociale a Constructorilor

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

 
În baza Legii nr. 215/1997, a art. 12, 13, 14, 15 din Statutul CSC și a Hotărârilor nr. 250/22.02.2022 și 251 /25.03.2022 ale Consiliului de Administrație al CSC, se convoacă:
 
 
Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților (AGOR)
Casei Sociale a Constructorilor
 
în ziua de Marți, 19 aprilie 2022, orele 11:00, locul organizării ședinței cu participarea fizică sau online, respectiv de la distanță a reprezentanților membrilor CSC fiind la sala de conferințe a Hotelului Ibis Styles Bucharest Erbas, situat în București, pe Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 27, sector 1.
 
Ordine de zi:
 
1. Aprobarea Raportului CA privind activitatea sa și execuția bugetară în 2021, după ascultarea Raportului Comisiei de Cenzori;
2. Aprobarea bilanțului contabil aferent exercițiului financiar 2021;
3. Aprobarea reportării pentru anul 2022 a disponibilului de protecție sociala cu aceeași destinație (267.635.536 lei);
4. Aprobarea repartizării excedentului activității anului 2021, în sumă de 1.843.746 lei, cu destinația „alte rezerve”;
5. Aprobarea repartizării sumei 10.022.942 lei din cota de 0,5 % nerepartizată, evidențiată pentru o perioadă retroactivă mai mare de 5 ani, membrilor CSC cu viramente din sursa 1,5 % în anul 2021, în corelație procentuală cu contribuțiile acestora în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 10.4 din Statutul CSC;
6. Aprobarea descărcării de gestiune pentru membrii CA în legătură cu activitatea acestora și execuția bugetară în anul 2021;
7. Analizarea și aprobarea, după prezentarea propunerilor CA, a Programului de protecție socială 2022, a Programului de intrări de fonduri și a BVC de administrare a CSC pentru 2022;
8. Aprobarea achiziționării unui teren pentru sediu CSC.
 
În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării AGOR, aceasta se reconvoacă Marți, 19 aprilie 2022, orele 12:00, în același loc.
 
La ședința AGOR vor participa cu drept de vot doar membrii CSC care au participat la activitatea organizației cu depuneri de fonduri în anul 2021, conform art. 15.1 - 15.3 din Statut și protocolului de vot semnat de partenerii sociali. 
 
În conformitate cu prevederile art. 15.2. din Statutul Casei Sociale a Constructorilor, dreptul de vot poate fi delegat numai reprezentanților aceluiași partener social, în baza unei procuri semnate, depuse în original la secretariatul AGOR. 
 
Pentru a se asigura posibilitatea și certitudinea valorificării opțiunilor de vot pentru toți membrii CSC, membrii CSC au posibilitatea transmiterii voturilor prin corespondență conform art. 12.5 din Statut.
 
Modul de organizare și desfășurare a ședinței AGOR cu participarea de la distanță a membrilor CSC care optează pentru prezența online este descris prin Regulamentul AGR, aprobat de AGOR din data de 24.04.2020, regulament care se va pune la dispoziția membrilor prin afișarea pe site-ul CSC www.casoc.ro
 
Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Casei Sociale a Constructorilor din București, str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1 și pe site-ul www.casoc.ro , cu parola de acces a fiecărui membru.
 
 
Împuternicirile de participare de la distanță se transmit la sediul CSC în original (prin poștă, curier) sau scanat de pe adresele de e-mail certificate  de membrii CSC.
 
Împuternicirile de participare fizică la ședință se depun în original la sediul CSC, dar și la Secretariatul Adunării începând cu orele 10:00, oră de la care se face înregistrarea participanților
 
Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Bălăceanu 
 

Materialele de sedinta pot fi vizualizate aici, este necesara autentificarea

Va rugam sa ne contactati pentru detalii.

 

 

 

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială
URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu