stiri

S-a lansat proiectul BUS4RoBOOST

S-a lansat proiectul BUS4RoBOOST

în contextul decalajului dintre situația actuală și a nevoilor de calificare ale sectorului de construcții pentru 2030

Peste 60 de reprezentanți din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, din cadrul departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, mediul academic, companii din construcții, clustere de inovare, federații patronale, asociații, furnizori de formare în domeniul construcțiilor au participat, joi, 15 decembrie, la conferința de lansare a proiectului BUS4RoBOOST, finanțat prin programul LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills al Uniunii Europene.

Dezechilibrele[1] în materie de competențe și scăderea cererii de forță de muncă slab calificată au accentuat neconcordanțele de pe piețele forței de muncă din UE. Sectoarele de construcții și producție, unde în mod tradițional predo­mină muncile manuale cu un nivel slab de calificare, au fost afectate în mod deosebit. Tehnologiile inovatoare determină o cerere crescută de noi competențe în sectorul de construcții. Cerințele privind transformarea digitală și eficiența energetică afectează profund industria. Scenariul viitor posibil este caracterizat de clădiri cu consum egal cu zero, Big Data și Internet of things, o concepție orientată spre client și lanțuri de valori complexe. Pentru o creștere a calității forței de muncă, unele obstacole structurale trebuie depășite:

  • reducerea numărului de tineri lucrători calificați datorită statutului slab al sectoarelor și al condițiilor de muncă neatractive;
  • îmbătrânirea forței de muncă, punând în pericol integrarea de noi competențe;
  • decalajul între formările profesionale inițiale și continue VET (EFP – Educație și Formare Profesională) și cererea de competențe pe piața sectorială a muncii.

În acest context, proiectul BUS4RoBOOST își propune să actualizeze sistemul de calificare din sectorul construcțiilor și al domeniilor conexe digitalizare, mediu, energie, green jobs, etc  pentru a putea pregăti forța de muncă să răspundă nevoilor de competențe ale industriei pentru 2030.

Evenimentul a fost organizat sub forma unei sesiuni plenare în care au fost prezentate obiectivele şi rezultatele așteptate în cadrul proiectului şi 2 sesiuni interactive, organizate pe 4 grupuri de lucru, moderate de membri ai partenerilor, în care s-au abordat 2 teme principale:

1. Trecerea în revistă și completarea calificărilor propuse spre analiză. Identificarea provocărilor specifice / barierelor în calificarea forței de muncă necesarecu precădere în privința eficienței energetice și renovării durabile a clădirilor.

2. Identificarea surselor relevante de informații pentru analiza situației actuale a formării profesionale în sectorul construcțiilor și domeniile conexe la nivel național și a metodelor de implicare a membrilor din Platforma Națională de Calificare (PNC) în activitățile proiectului.

Proiectul vizează relansarea Platformei Naționale de Calificare, revizuirea Analizei Stadiului Actual (SQA) și a Foii de parcurs naționale dezvoltate în cadrul proiectului BUILD UP Skills România (ROBUST) din 2011, care să susțină schimbarea paradigmei pentru atingerea țintelor asumate de România pentru 2030 și 2050, printr-un proces de renovare eficient și fiabil a fondului de clădiri, ca parte a obiectivelor naționale de dezvoltare durabilă. În cadrul proiectului, ce va avea o durată de 18 luni, se vor realiza conferințe, seminarii și ateliere de lucru regionale cu implicarea tuturor părților interesate, atât în faza de analiză, cât și în faza de elaborare a Strategiei. Toți actorii interesați se pot implica în demersurile proiectului în orice etapă, adresându-se oricăruia dintre parteneri.

Consorțiul care asigură implementarea proiectului este format din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN-INCERC), Asociația Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (Pro-nZEB), Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Oraşe Energie România (OER), Business Development Group (BDG), Asociația Clusterului „Technology Enabled Construction (TEC), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR).

Scopul Platformei Naționale de Calificare în construcții (PNC) este definirea şi apoi implementarea unei strategii şi a unei foi de parcurs coerente şi realiste pentru integrarea instruirii asupra soluţiilor energetice inteligente pentru clădiri, în programele principale de formare profesională şi în practica celor care activează în domeniul construcţiilor.

Pentru mai multe informații:

Coordonator proiect: Horia Petran

INCD URBAN-INCERC

București, Șos. Pantelimon 266 Tel. 021 2550835, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.buildupskills.ro

 

 

 

[1] Ghidul CEI privind competențele și calificările, European Federation of Building and Woodworkers,  2021

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială
URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu