stiri

Cea mai importantă conferință din România despre digitalizare și inovare în sectorul de construcții – INNOCONSTRUCT 2023 – 18-19 mai la Pullman București

Clusterul TEC - Technology Enabled Construction- vă invită în perioada 18-19 mai 2023 la Hotel Pullman București, la cea mai importantă conferință internațională organizată în România privind inovarea și digitalizarea în construcții, INNOCONSTRUCT, aflată la cea de-a treia ediție, ”How digital, How fast?”. Această ediție este organizată cu sprijinul SCC Construcții Erbașu, Leviatan Design și Ubitech Construcții.

Și în acest an temele sunt consistente și de interes pentru toți reprezentanții industriei AEC: BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM). Studii de caz, Tehnologii și soluții inteligente, Eficiența energetică. Tranziția verde, Noi abordări în dezvoltarea competențelor în industrie. De asemenea, în ziua a doua a conferinței, persoanele înscrise vor avea ocazia să participe la sesiuni de match-making de 1 la 1 cu stakeholderi de interes pentru companiile lor. Aceste sesiuni sunt organizate prin intermediul platformei b2match, care asigură gestionarea rapidă și eficientă a întâlnirilor.

Dintre invitații speciali îi amintim pe ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, Orsolya Kover, Consilier la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Inspectorul de Stat în construcții, Paul Racoviță.

Pe website-ul conferinței www.innoconstruct.ro sunt disponibile informații cu privire la agenda conferinței, speakerii naționali & internaționali invitați la eveniment și de asemenea despre pachetele disponibile.

Conferința este bilingvă, cu traducere simultană română-engleză în prima zi.

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Sarbatori fericite!

paste 2023 1

Susținem digitalizarea în construcții la DIGICONSTRUCT!

DIGICONSTRUCT 720x90px 

Susținem digitalizarea în construcții la DIGICONSTRUCT!

Inovator în sfera protecției sociale a salariaților din construcții, CSC a prezentat la Conferința DigiConstruct „Soluțiile unei transformări digitale de succes în sectorul construcțiilor” din 28 februarie 2023, de la Ploiești, modalitățile prin care CSC își sprijină membrii în  procesul de transformare digitală:
 
 • Facilitarea păstrarii forței de muncă calificate – inclusiv a lucrătorilor cu competențe digitale - prin asigurarea protecției sociale
 • Digitalizarea activității de protecție socială a salariaților din construcții
 • Participarea ca membru fondator în cluster-ul TEC – Technology Enabled Construction
 • Promovarea în rândul membrilor săi a cursurilor gratuite de dezvoltarea a competențelor digitale în industria construcțiilor organizate în cadrul proiectului Digiconstruct
Mai multe despre DIGICONSTRUCT găsiți aici.
 
Mai multe despre noi găsiți în prezentarea susținută la evenimentul DIGICONSTRUCT de colegul nostru Laurențiu Muja, Director Fonduri și Protecție Socială, aici

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Reprezentanților Casei Sociale a Constructorilor

Consiliul de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), în baza Legii nr. 215/1997, a art. 12, 13, 14, 15 din Statutul CSC și a Hotărârilor nr. 262/24.02.2023 și 263 /28.02.2023 ale Consiliului de Administrație al CSC, convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților (AGOR)
Casei Sociale a Constructorilor

în ziua de Vineri, 17 martie 2023, orele 11:00, locul organizării ședinței cu participarea fizică sau online, repectiv de la distanță a reprezentanților membrilor CSC fiind sediul CSC situat în București, Str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1.

Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului CA privind activitatea sa și execuția bugetară în 2022, după ascultarea Raportului Comisiei de Cenzori;
2. Aprobarea bilanțului contabil aferent exercițiului financiar 2022;
3. Aprobarea reportării pentru anul 2023 a disponibilului de protecție sociala cu aceeași destinație (299.816.221 lei);
4. Aprobarea repartizării excedentului activității anului 2022, în sumă de 2.004.604 lei, cu destinația „Alte rezerve”;
5. Aprobarea repartizării excedentului nerepartizat din anii precedenți (în sumă de 3.525.952,87 lei) cu destinația „Alte rezerve”;
6. Aprobarea utilizării sumei de 7.345.396, aferentă intrărilor din anul 2014 din cota de 0,5% cu executanți neidentificați, în vederea repartizării conform art. 10.4 din Statutul CSC;
7. Aprobarea repartizării sumei de 10.701.439 lei din cota de 0,5% nerepartizată, evidențiată pentru o perioadă retroactivă mai mare de 5 ani, membrilor CSC cu viramente din sursa 1,5% în anul 2022, în corelație procentuală cu contribuțiile acestora în anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 10.4 din Statutul CSC;
8. Aprobarea descărcării de gestiune pentru membrii CA în legătură cu activitatea acestora și execuția bugetară în anul 2022;
9. Analizarea și aprobarea, după prezentarea propunerilor CA, a Programului de protecție socială 2023, a Programului de intrări de fonduri și a BVC de administrare a CSC pentru 2023;
10. Aprobarea actualizării indemnizațiilor acordate administratorilor și cenzorilor CSC astfel:
- Cenzori - o indemnizație în sumă de 3.500 lei net, lunar;
- Administratori - o indemnizație în sumă de 4.500 lei net, lunar;
- Administratorii CSC care sunt aleși în funcția de Președinte și Vicepreședinte CSC - o indemnizație în sumă de 6.000 lei net lunar, respectiv de 5.500 lei net, lunar.

11. Aprobarea achiziției unui imobil, compus din teren și clădiri, cu destinația de sediu CSC, în limita sumei de 11.900.000 lei (TVA inclus) și aprobarea alocării unei sume de 1.250.000 lei pentru expertize, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, autorizație de construire etc., ce vor fi realizate în legatură cu imobilul respectiv, în vederea stabilirii modului de renovare, consolidare, amenajare, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze/continue toate demersurile necesare achiziționării imobilului respectiv.
Aprobările acordate la acest punct vor fi valabile până la data următoarei ședințe AGOR în care se va discuta acest subiect, dar nu mai târziu de data AGOR în care se va supune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al CSC pe anul 2024.

12. Alegerea comisiei de cenzori a CSC și a cenzorilor supleanți.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării AGOR, aceasta se reconvoacă Vineri, 17 martie 2023, orele 12:00, în același loc.

La ședința AGOR vor participa cu drept de vot doar membrii CSC care au participat la activitatea organizației cu depuneri de fonduri în anul 2022, conform art. 15.1 - 15.3 din Statut și protocolului de vot semnat de partenerii sociali.

În conformitate cu prevederile art. 15.4. din Statutul Casei Sociale a Constructorilor, dreptul de vot poate fi delegat numai reprezentanților aceluiași partener social, în baza unei procuri semnate, depuse în original la secretariatul AGOR.

Pentru a se asigura posibilitatea și certitudinea valorificării opțiunilor de vot pentru toți membrii CSC, membrii CSC au posibilitatea transmiterii voturilor prin corespondență conform art. 12.5 din Statut.

Modul de organizare și desfășurare a ședinței AGOR cu participarea de la distanță a membrilor CSC care optează pentru prezența online este descris prin Regulamentul AGR, aprobat de AGOR din data de 07.04.2021, regulament care se va pune la dispoziția membrilor prin afișarea pe site-ul CSC www.casoc.ro.

Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Casei Sociale a Constructorilor din București, str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1 și pe site-ul www.casoc.ro, cu parola de acces a fiecărui membru.

Persoanele care doresc să își depună candidatura la funcția de cenzor al CSC pot trimite o declarație de intenție însoțită de CV prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până cel mai târziu la data de 10.03.2023, urmând a fi postate pe site-ul www.casoc.ro, cel mai târziu la data de 13.03.2023, ora 11.00.

Confirmarea participării se poate face și prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Împuternicirile de participare de la distanță se transmit la sediul CSC în original (prin poștă, curier) sau scanat de pe adresele de e-mail certificate de membrii CSC.

Împuternicirile de participare fizică la ședință se depun în original la sediul CSC, dar și la Secretariatul Adunării începând cu orele 10:00, oră de la care se face înregistrarea participanților

 

Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Bălăceanu

 

 
 document   Convocator AGOR 2023
 

Materialele de sedinta pot fi vizualizate aici, este necesara autentificarea

Va rugam sa ne contactati pentru detalii.

Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii implementeaza pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care ofera gratuit companiilor din sectorul de constructii un pachet de 10 cursuri online destinat cresterii nivelului de competente digitale

Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii implementeaza pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care ofera gratuit companiilor din sectorul de constructii un pachet de 10 cursuri online destinat cresterii nivelului de competente digitale

Va transmitem spre informare si cu multa incredere in realizarea cu succes a proiectului prin implicarea dumneavoastra directa,  informatii despreProiectul DIGICONSTRUCT – Competente digitale pentru industria constructiilor , smis 143383. Informatiile complete le veti gasi accesand site-ul proiectului, www.digiconstruct.ro .


INSCRIERE COMPANII

document formular in format .docx (Microsoft word)

document formular in format .pdf (Portable Document Format)


Certificarea competentelor digitale este o prioritate si foarte curand o parte din acestea vor deveni o cerinta in desfasurarea procesului de achizitii publice.

Grupul tinta il constituie IMM-urile din domeniul constructiilor si angajatii acestora (din toate regiunile tarii, mai putin Regiunea Bucuresti –Ilfov).

Proiectul nostru are ca scop final :

- pregatirea profesionala a min. 350 de angajati din min. 35 IMM-uri inscrise

- consilierea a 10 companii in introducerea de programe relevante de învăţare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea proiectului.

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU COMPANII :

 1. Sa fie IMM (sub 250 angajati sau CA < 50,0 mil. euro)
 2. Sa aibe cod CAEN principal/autorizat inscris in lista CAEN ELIGIBIL PENTRU PROIECT ( vezi sectiunea Constructii sau Fabricarea materialelor de constructii sau Activități profesionale, științifice și tehnice )
 3. IMM-ul nu are sediul social in Regiunea Bucuresti – Ilfov;

Formular de preinscriere : FORMULAR PREINSCRIERE COMPANIE (IMM) 

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU ANGAJATI

 1. Persoana care va participa la curs trebuie sa fie angajata in cadrul unui IMM eligibil cu codul CAEN principal/autorizat inscris in lista CAEN ELIGIBIL PENTRU PROIECT ( vezi sectiunea Constructii sau Fabricarea materialelor de constructii sau Activități profesionale, științifice și tehnice )
 2. Din Chestionarul de selectare cursuri se pot completa maxim 2 optiuni iar cursantul va fi selectat functie de disponibilitatea locurilor din fiecare grupa.
 3. Nu a mai beneficiat/nu beneficieza de nicio altă finanțare europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătațirea nivelului de cunostințe/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor – Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Formular de preinscriere: FORMULAR PREINSCRIERE ANGAJATI (IMM SECTOR CONSTRUCTII) 

Va adresam invitatia de a completa formularele de  preinscriere sau formularul de contact accesand site-ul www.digiconstruct.ro  .

Ne puteti contacta la e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau  

la numerele de telefon : Expert recrutare si selectie companii – 0726138662 ; Expert recrutare si sectie angajati - 0729255000

Mentionam ca FPSC in parteneriat cu SC Best Smart Digital SRL vor programa primele cursuri pentru luna februarie 2023 , iar Lista cursurilor o gasiti AICI . Pentru mai multe informatii, accesati site-ul proiectului www.digiconstruct.ro  .

 

Timpul de derulare al programului este scurt (pana la sfarsitul anului 2023), iar programul de scolarizare trebuie gandit in functie de optiunile primite din partea dumneavoastra.

Asteptam cu interes raspunsurile dumneavoastra cat mai repede posibil, pentru a putea forma primele grupe. Toate cursurile oferite prin proiect se vor finaliza cu un certificat de absolvire emis de SC BEST SMART DIGITAL SRL .

PROGRAMARE CURSURI TRIMESTRUL I,  2023

Nr.

Titlu curs

Tip curs

Numar total grupe

FEB

 

MAR

 

Ore / curs

 

1

Cybersecurity pentru angajați

B

5

1

2

40

 

2

Protecția datelor cu caracter personal pentru angajati – protectia datelor in mediul virtual

B

5

0

1

40

 

3

Lucrul de acasă pe platforme digitale - Lucrul de acasă: provocări ți soluții. Cum să fii productiv din sufragerie

B

5

1

1

40

 

4

Social Media pentru afaceri - Folosirea social media în mod eficient în interacțiunea cu clienții și angajații

B

4

1

1

40

 

5

Comunicare în mediul digital - Comunicare și lucrul în echipă pe platforme digitale

B

4

0

 

40

 

6

Business Intelligence - Strategii și tehnologii utilizate de întreprinderi pentru analiza datelor si  informațiilor despre afaceri prin instrumente digitale

A

2

0

0

60

 

7

Managementul schimbării - Cunostinte si abilitati necesare in vederea sustinerii unei tranzactii eficiente de la o situatie actuala la o situatie ulterioara si dezvolta competentele manageriale si de leadership folosind instrumente digitale

A

2

1

1

60

 

8

Building INformation Modelling - curs de baza - Introducere in utilizarea metodologiei si softurilor BIM pentru gestionarea proiectarii, executiei si administrarii cladirilor

B

15

1

0

40

 

9

Building INformation Modelling - curs avansat - Utilizarea metodologiei si softurilor BIM pentru gestionarea eficienta a resurselor in contextul proiectarii, executiei si administrarii cladirilor. Pregatire pentru adoptia BIM in companie

A

3

0

1

60

 

10

Cybersecurity pentru cladiri inteligente CURS + LABORATOR APLICATIV 

A

2

0

0

40

 

 

DIGICONSTRUCT 720x90px

 

 

CONSTRUCTIILE – ‘MOTORUL’ ECONOMIEI IN 2023

CONSTRUCTIILE – ‘MOTORUL’ ECONOMIEI IN 2023

Afla de la companiile de top din constructii si de la experti din piata despre cum sa:

– iti protejezi afacerea in inflatie

– contribui la ‘motorul’ economiei in 2023

09 februarie 2023 | Ramada Bucharest Parc
 
mai multe detalii aici
S-a lansat proiectul BUS4RoBOOST

S-a lansat proiectul BUS4RoBOOST

în contextul decalajului dintre situația actuală și a nevoilor de calificare ale sectorului de construcții pentru 2030

Peste 60 de reprezentanți din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, din cadrul departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, mediul academic, companii din construcții, clustere de inovare, federații patronale, asociații, furnizori de formare în domeniul construcțiilor au participat, joi, 15 decembrie, la conferința de lansare a proiectului BUS4RoBOOST, finanțat prin programul LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills al Uniunii Europene.

Dezechilibrele[1] în materie de competențe și scăderea cererii de forță de muncă slab calificată au accentuat neconcordanțele de pe piețele forței de muncă din UE. Sectoarele de construcții și producție, unde în mod tradițional predo­mină muncile manuale cu un nivel slab de calificare, au fost afectate în mod deosebit. Tehnologiile inovatoare determină o cerere crescută de noi competențe în sectorul de construcții. Cerințele privind transformarea digitală și eficiența energetică afectează profund industria. Scenariul viitor posibil este caracterizat de clădiri cu consum egal cu zero, Big Data și Internet of things, o concepție orientată spre client și lanțuri de valori complexe. Pentru o creștere a calității forței de muncă, unele obstacole structurale trebuie depășite:

 • reducerea numărului de tineri lucrători calificați datorită statutului slab al sectoarelor și al condițiilor de muncă neatractive;
 • îmbătrânirea forței de muncă, punând în pericol integrarea de noi competențe;
 • decalajul între formările profesionale inițiale și continue VET (EFP – Educație și Formare Profesională) și cererea de competențe pe piața sectorială a muncii.

În acest context, proiectul BUS4RoBOOST își propune să actualizeze sistemul de calificare din sectorul construcțiilor și al domeniilor conexe digitalizare, mediu, energie, green jobs, etc  pentru a putea pregăti forța de muncă să răspundă nevoilor de competențe ale industriei pentru 2030.

Evenimentul a fost organizat sub forma unei sesiuni plenare în care au fost prezentate obiectivele şi rezultatele așteptate în cadrul proiectului şi 2 sesiuni interactive, organizate pe 4 grupuri de lucru, moderate de membri ai partenerilor, în care s-au abordat 2 teme principale:

1. Trecerea în revistă și completarea calificărilor propuse spre analiză. Identificarea provocărilor specifice / barierelor în calificarea forței de muncă necesarecu precădere în privința eficienței energetice și renovării durabile a clădirilor.

2. Identificarea surselor relevante de informații pentru analiza situației actuale a formării profesionale în sectorul construcțiilor și domeniile conexe la nivel național și a metodelor de implicare a membrilor din Platforma Națională de Calificare (PNC) în activitățile proiectului.

Proiectul vizează relansarea Platformei Naționale de Calificare, revizuirea Analizei Stadiului Actual (SQA) și a Foii de parcurs naționale dezvoltate în cadrul proiectului BUILD UP Skills România (ROBUST) din 2011, care să susțină schimbarea paradigmei pentru atingerea țintelor asumate de România pentru 2030 și 2050, printr-un proces de renovare eficient și fiabil a fondului de clădiri, ca parte a obiectivelor naționale de dezvoltare durabilă. În cadrul proiectului, ce va avea o durată de 18 luni, se vor realiza conferințe, seminarii și ateliere de lucru regionale cu implicarea tuturor părților interesate, atât în faza de analiză, cât și în faza de elaborare a Strategiei. Toți actorii interesați se pot implica în demersurile proiectului în orice etapă, adresându-se oricăruia dintre parteneri.

Consorțiul care asigură implementarea proiectului este format din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN-INCERC), Asociația Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (Pro-nZEB), Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Oraşe Energie România (OER), Business Development Group (BDG), Asociația Clusterului „Technology Enabled Construction (TEC), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR).

Scopul Platformei Naționale de Calificare în construcții (PNC) este definirea şi apoi implementarea unei strategii şi a unei foi de parcurs coerente şi realiste pentru integrarea instruirii asupra soluţiilor energetice inteligente pentru clădiri, în programele principale de formare profesională şi în practica celor care activează în domeniul construcţiilor.

Pentru mai multe informații:

Coordonator proiect: Horia Petran

INCD URBAN-INCERC

București, Șos. Pantelimon 266 Tel. 021 2550835, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.buildupskills.ro

 

 

 

[1] Ghidul CEI privind competențele și calificările, European Federation of Building and Woodworkers,  2021

Sarbatori fericite!

craciun2022 1920x1080

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială

URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu